Audit

 • Speelkwaliteit observeren
 • Kinderbril
 • Aanbevelingen

We kijken door de ogen van de kinderen naar jouw werking, mengen met onze externe blik en vertellen je waar de groeikansen liggen.

We doen uitgebreide aanbevelingen over hoe de speelkwaliteit voor de kinderen in jouw context ingrijpend kan verrijkt worden. We vertrekken vanuit een diepgaande analyse van de huidige realiteit en reiken concrete stappen voor verbetering aan.

Vraag een audit aan


Enkele thema's

 • Ruimte en infrastructuur
 • Rol en betrokkenheid van de begeleiders
 • Spelen voor verschillende leeftijden
 • Regels versus vrijheid en avontuur
 • Speelmateriaal
 • Speelvisie
 • Communicatie met de ouders

Audit op maat

Via uitgebreide observaties en bevragingen van kinderen, begeleiders, verantwoordelijken en eventueel ouders vormen we een speelbeeld van je werking. We koppelen deze resultaten aan theoretische modellen over het spelen van kinderen. Je krijgt een uitgebreid verslag met onze observaties, inzichten en conclusies. Met de concrete aanbevelingen kan je meteen aan de slag. 

Start met een audit

Verrijk de
speelkwaliteit
van kinderen
in jouw context

 • Let’s talk. We stemmen samen af welk doel je wil bereiken met de audit en welke inhoudelijke accenten je eventueel wil leggen. We plannen de concrete data in van de observaties en de presentatie van het eindrapport. 
 • Let’s play. We observeren jouw werking op verschillende momenten, in verschillende settings en, indien van toepassing, op verschillende locaties. Optioneel bevragen we je medewerkers, de kinderen of ouders. We gieten al onze bevindingen in een rapport en presenteren dat aan alle betrokkenen. De start van jullie traject naar verandering!
 • Wist je dat we nog een ruimer aanbod hebben dan de audit? Kijk hier verder

© 2022 Speelmakers CV - BTW BE 0689.927.742 - info@speelmakers.be - privacy policy - cookie policy - sitemap Quoted: Websites met méér
Kom bij de Speelmakers-bende!

Vul je mailadres in en ontvang boeiend en speels nieuws van Speelmakers.